FOTO: Česká a slovenská literatura dnes
 
ÚČL AV ČR, SU, Praha - Opava 1997
Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16.-18. 9. 1996)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž