FOTO: K interpretaci uměleckého literárního díla
 
Redigoval Milan Jankovič.
Vydal Ústav pro českou literaturu ČSAV.
(Literárněvědné práce, sv. 7) v Praze roku 1970.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
I. Výstavba díla a přístupy k ní
II. Ke vztahu autora a artefaktu
Pytlík, Radko: Osobnost a dílo

III. Dílo a vnímající subjekt
Pávek, Milan: Tělesné perspektivy

Tiráž