FOTO: Miloslavu Jehličkovi k šedesátinám
 
Redigoval Miroslav Drozda. Praha, 1981.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Dvořáková, Věra – Franěk, Jiří: K české interpunkci
Zadražilová, Miluše: Těžké sny Fjodora Sologuba
Koževniková, Květa: O užitečnosti lingvistů
Dobytčin, Leonid: Lydie, Ljoška Přeložil František Hrubín
Kuprin, A. I.: Setkání s L. N. Tolstým Přeložila Irena Camutaliová
Skalbe, Kárlis: Patnáct Z lotyštiny přeložil Radegast Parolek
Z drobniček Janky Bryla Přeložil Václav Židlický

Obsah