FOTO: Rudolfu Havlovi sborník k jeho 70. narozeninám
 
sv. 1
Praha 1981, uspořádali Jaroslav Kolár, Jan Lehár, Jiří Opelík a Jiří Pelán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Jankovič, Milan: Rudolf Havel Portrétní fotografie z roku 1981
Seifert, Jaroslav: Pražský triptych

Pozdravy

Vodičková, Božena: Milý strýčku...
Holanová, Věra: Milý příteli...
Högerová, Věra: Vážený pane doktore...
Novotná, Libuše: Na památku...
Macek, Josef: Milý Rudo...
Vachek, Josef: Dlouhá desetiletí...
Hrabák, Josef: Milý příteli...
Dvořák, Karel: Milý Rudo...
Daňhelka, Jiří: V Žalmech Davidových...
Svoboda, Jiří: Milý pane doktore...
Wünschová, Felicitas: Aby ti bylo dobře...
Řepková, Marie: Milý Rudo...
Turková-Šašková, Věra: Vážený a milý pane doktore...
Zemanová, Blanka: Milý pane doktore...
Korecká, Helena: Umění nestárnout
Svadbová, Blanka: Vážený pane doktore...
Špačková, Karla: Vážený pane doktore...
Mědílek, Boris: Zvoník
Brouček, Václav: Milý Rudo...
Chrobák, Kamil: Milý pane doktore...
Hamzová, Jitka: Vážený pane doktore...
Molnár, Amadeo: Dva sonety
Kryštofek, Oldřich: Triptych
Jedlička, Alois: Vzpomínky
Závodský, Artur: Bylo? Nebylo?
Urbánková, Jarmila: Znám ho jako altruistu
Taussigová-Andělová, Alena: Vážený pane profesore!
Lehár, Jan: Pan profesor Havel
Dvořák, František: Rudolf Havel jako pan profesor...
Kopečný, František: Že by už i Ruda Havel?
Vrbová, Alena: Vzpomínat!
Nový, Jan - Nová, Soňa: Na počátku byl dr. Rudolf Havel
Strohsová, Věra: Pár slov pamětníka
Scherl, Adolf: Milý Rudo...
Mourková, Jarmila: Trochu vzpomínání
Kautman, František: Se jménem Rudolfa Havla...
Opavský, Jaroslav: Drahý Rudolfe...
Charous, Emil: Čtvero setkání
Čížek, Vítězslav: P. S.
Riegerův Slovník naučný: Havel (Gallus)
E. P. [= Pražák, Emil], ed.: Legenda o svatém Havlu
Homolová, Květa: Moudrost psů
Mazáčová, Stanislava: Mladý St. K. Neumann
Karfík, Vladimír: Pane redaktore
Turnovský, Evžen: Shakespeare

Vodičková-Procházková, Radka: Můj strýček