FOTO: Sborník statí věnovaných doktoru Slavomíru Wollmanovi k šedesátým narozeninám
 
Praha 1985
Redakčně připravili pracovníci oddělení
slovanských literatur a komparatistiky
Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Horálek, K.: Ex oriente fabula
Kardyni–Pelikánová, K.: Nezval v Polsku

Obsah