FOTO: U jednohu stolu
 
Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc. k 70. narozeninám
Edičně připravily: Alice Jedličková a Irena Kraitlová.
Soukromý tisk, vydáno za podpory ÚČL AV, Praha 2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Pokorný, Jiří : Rada spisovatelů
Čornej, Petr: Žižka před Prahou
Štemberková, Marie: Shawův metuzalémský cyklus
Jankovič, Milan: Jistoty tvaru Příloha: Výběr básní
Holý, Jiří: Objektivní text?
Mazáčová, Stanislava: Musilisa Přemoudrá
Färber, Vratislav: (…mytizovat patizon?)
Křivánek, Vladimír : Vášeň terakotových střepů

Tiráž