FOTO: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu
 
K vydání připravili Bohuslav Havránek, Josef Hrabák
a spolupracovníci.
Vydalo nakladatelství ČSAV, Praha 1957.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
II. OBDOBÍ OD KONCE 13. STOLETÍ DO 40. LET 14. STOLETÍ

Tiráž