obálka I

 

I. díl: 1945–1948

Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Pavla Janouška

Redaktoři Petr Čornej, Blahoslav Dokoupil, Pavel Janáček,
Vladimír Křivánek, Jiřina Táborská
Věcná a jazyková redakce Alena Fialová

Vydalo Nakladatelství Academia, Praha, 2007.

 

 

 

 

 

 

Celá kniha


Předmluva


LITERÁRNÍ ŽIVOT

 

Politické a kulturní souvislosti

Nakladatelství

Literární časopisy

Souvislosti divadelního života

Vztahy se slovenskou literaturou

Překladová literatura


MYŠLENÍ O LITERATUŘE

 

Spory o charakter české kultury

Představy "nové" literatury

Rozrůzněnost literární kritiky

Literární bádání


POEZIE

 

Reflexe války a osvobození

Křesťansky orientovaná lyrika

Mýtus všedního života - tvůrčí impulz Skupiny 42

Nové podoby surrealismu

Další diferenciace mladé poezie


PRÓZA

Starší prozaické tendence

Dokumentární a svědecká literatura

Téma války a okupace ve fabulované próze

Existenciální próza

Hledání aktivního života


DRAMA
Snaha o obnovení škály poetik

 

Dramatické reakce na válku

Dramatika historických paralel

Aktuální a modelová hra a politická satira

Směr: budovatelské drama


FAKTOGRAFICKÁ LITERATURA


POPULÁRNÍ LITERATURA

Románové novinky a snahy o vyšší úroveň lidové četby

Nové tematické dominanty populární beletrie

Zúžení žánrového spektra, nástup románu tezového

Přehled zábavné a tendenční slovenské produkce


LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Obrany dětství v náročné tvorbě pro mládež

Populární žánry pro mládež na přechodu k agitaci


 

LITERATURA V MASOVÝCH MÉDIÍCH: FILM A ROZHLAS

Opory a inspirace filmu v klasice a folkloru

Od posilování národního sebevědomí k postupné politizaci rozhlasového programu


SEKUNDÁRNÍ LITERATURA A PRAMENY

Základní literatura a prameny

Bibliografie k období 1945–1948

Seznam fotografií, ilustrací a dokumentů


Poznámka

Rejstříky

Rejstříky osob

Věcný rejstřík

Obsah

Tiráž