obálka II

 

II. díl: 1948–1958

Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Pavla Janouška

Redaktoři Věra Brožová, Petr Čornej, Blahoslav Dokoupil, Pavel Janáček,
Vladimír Křivánek, Jiřina Táborská
Věcná a jazyková redakce Alena Fialová

Vydalo Nakladatelství Academia, Praha, 2007.

 

 

 

 

 

 

Celá knihaLITERÁRNÍ ŽIVOT

Politické a kulturní souvislosti

Cenzura

Literární časopisy

Souvislosti divadelního života

Vztahy se slovenskou literaturou

Překladová literatura


LITERÁRNÍ ŽIVOT V EXILU


MYŠLENÍ O LITERATUŘE

Příčiny a průběh kampaně proti tzv. reakčním směrlm

Spory o podobu socialistické literatury

Odpověď paralelní kultury

Diferenciace literární kritiky

Literární bádání


POEZIE

Poezie jako výraz oficiální ideologie

Poezie v exilu

Básnická ghetta padesátých let

Obnovování výrazové škály


PRÓZA

Budovatelská próza

Rozrušování budovatelského schématu a postupný návrat subjektu

Proměna vztahu k válečnému tématu

Próza v exilu a vnitřním exilu


DRAMA

Budovatelské drama

Náznaky rozšiřování problémového pole

Počátky divadel malých forem a jejich dramatiky

Dramatické pokusy zbavené kontaktu s divadlem


FAKTOGRAFICKÁ LITERATURA


POPULÁRNÍ LITERATURA

Potlačení dřívější populární beletrie

Konzumní oblast budovatelské kultury

Začleňování populárních žánrů do socialistické literatury


LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ


LITERATURA V MASOVÝCH MÉDIÍCH: FILM, ROZHLAS A TELEVIZE


ZÁKLADNÍ LITERATURA A PRAMENY


Bibliografie k období 1948–1958

Seznam fotografií, ilustrací a dokumentů

Poznámka

Rejstříky

Obsah

Tiráž