obálka

 

 

Svazek připravili: Miroslav Heřman (práce původní) a Frantiček Váhala (překlady) za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka

Hlavní redaktor Bohuslav Havránek

Redakční rada: Rudolf Havel, Josef Hrabák, Miroslav Novotný

Výkonná redaktorka Jarmila Sirotková

Spisy Boženy Němcové, svazek jedenáctý

Knihovna klasiků

Praha, SNKLHU 1957

 

 

 

 

Celá kniha


Básně

Urozený a neurozený

Prozy ze života lidu

Práce příležitostné

Práce sporné

Překlady


Ediční poznámky

Vysvětlivky

Obsah

Tiráž