obálka

 

 

  K vydání připravil Miloslav Novotný za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka

  Spisy Boženy Němcové, svazek dvanáctý

  Knihovna klasiků

  Praha, Československý spisovatel 1951

 

 

 

 

 

 

 

Celá kniha


1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852


Bibliografická poznámka

Jazyková poznámka

Seznam adresátů I. svazků Listů Boženy Němcové

Věcné vysvětlivky

Tiráž