obálka

 

 

K vydání připravil Miloslav Novotný za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka

Spisy Boženy Němcové, svazek třináctý

Knihovna klasiků

Praha, Československý spisovatel 1952

 

 

 

 

 

 

Celá kniha


1853

1854

1855

1856


Ediční poznámky

Seznam adresátů

Vysvětlivky

Tiráž