obálka

 

 

Svazek připravil Miloslav Novotný za spolupráce výkonných redaktorů Rudolfa Havla a Rudolfa Skřečka

Hlavní redaktor Bohuslav Havránek

Redakční rada: Rudolf Havel, Josef Hrabák, Miroslav Novotný, Rudolf Skřeček

Spisy Boženy Němcové, svazek patnáctý

Knihovna klasiků

Praha, SNKLHU 1961

 

 

 

 

Celá kniha


1859

1860

1861


Dodatky

Seznam adresátů

Ediční poznámky

Jmenný rejstřík

Vysvětlivky

Tiráž