obálka

 

 

Svazek připravil František Váhala za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka a Josefa Štolce

Hlavní redaktor Bohuslav Havránek

Redakční rada: Rudolf Havel, Josef Hrabák, Miroslav Novotný

Výkonný redaktor Rudolf Skřeček

Spisy Boženy Němcové, svazek desátý

Knihovna klasiků

Praha, SNKLHU 1955

 

 

 

 Celá kniha


Vzpomínky z cesty po Uhřích

Z Uher

Uherské město (Ďarmoty)

Obrazy ze života slovenského

Kraje a lesy ve Zvolensku

Poslední medvěd na Čerchově u Chodova

Slovenské starožitnosti

Hry, hádanky, písně a říkanky


Ediční poznámky

Vysvětlivky

Tiráž