obálka

 

 

K vydání připravil Zdeňka Havránková a Felicitas Wünschová za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka a Josefa Štolce

Spisy Boženy Němcové, svazek čtvrtý

Knihovna klasiků

 Praha, Československý spisovatel 1951

 

 

 

 

 

 

Celá kniha


Domácí nemoc

Dlouhá noc

Obrázek vesnický

Čertík

Baruška

Pomněnka šlechetné duše

Sestry

Karla

Divá Bára

Čtyry doby


Ediční poznámky

Opravy textové

Výklad věcný a výklad slov méně jasných

Obsah

Tiráž