obálka

 

 

  Svazek připravily Zdeňka Havránková a Felicitas Wünschová

  Hlavní redaktor Bohuslav Havránek

  Redakční rada: Rudolf Havel, Josef Hrabák, Miroslav Novotný

  Spisy Boženy Němcové, svazek sedmý

  Knihovna klasiků

  Praha, SNKLHU 1953

 

 

 

 

Celá kniha


V zámku a v podzámčí

Dobrý člověk

Chyže pod horami

Pan učitel

Cesta z pouti


Ediční poznámky

Vysvětlivky

Obsah

Tiráž