obálka III

 

III. díl: 1958–1969

Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Pavla Janouška

Redaktoři Petr Čornej, Blahoslav Dokoupil, Pavel Janáček,
Vladimír Křivánek, Jiřina Táborská
Věcná a jazyková redakce Alena Fialová

Vydalo Nakladatelství Academia, Praha, 2008.

 

 

 

 

 

 

Celá kniha


LITERÁRNÍ ŽIVOT

Politické a kulturní souvislosti

Cenzura

Nakladatelství

Literární časopisy

Souvislosti divadelního života

Vztahy se slovenskou literaturou

Překladová literatura

Literární život v exilu


MYŠLENÍ O LITERATUŘE

Situace na přelomu padesátých a šedesátých let

Počátky uvolnění

Změny kontextu

Literární bádání


POEZIE

Prostor pro poezii a dialog

Proměny vyhraněných poetik

Poezie tradičních kontur

Diferenciace a transformace poetik všedního dne

Podoby mladé poezie

Laboratoře básnického experimentu

Hudební inspirace v poezii

Na konci desetiletí

Poezie v exilu


PRÓZA

Proměny reflexe válečné zkušenosti

Další rozšiřování tematického a stylového rejstříku

Proměna žánrové hierarchie

Zrod mnohlasí: 1963–64

Společenská próza a právo na individuální prožívání světa

Próza v dotyku s populárními žánry

Historická a apokryfní próza druhé poloviny šedesátých let

Podněty autorů křesťanské orientace

Exilová próza


DRAMA

Drama jako kulturně-politický fenomén

Nový impulz

Krize řádu i jazyka: drama absurdní a modelové

Dramatizace

Memoáry

Cestopisy

Kořeny a varianty literatury faktu


POPULÁRNÍ LITERATURA

Rehabilitace populární literatury

Ediční návraty ke "komerční" lidové četbě na sklonku dekády


LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Rozšiřování nakladatelské, časopisecké a institucionální základny

Poezie pro děti: nonsens, experiment, hra

Próza


LITERATURA V MASOVÝCH MÉDIÍCH: FILM, ROZHLAS A TELEVIZE

Šedesátá léta jako období symbiózy literatury a filmu

Éra vzepětí původní rozhlasové dramaturgie

Televize jako nový kulturní jev


ZÁKLADNÍ LITERATURA A PRAMENY


Bibliografie k období 1958–1969

Seznam fotografií, ilustrací a dokumentů

Poznámka

Rejstříky

Obsah

Tiráž